Co zyskujesz dzięki licencjefilmowe.pl?

licencjefilmowe.pl umożliwiają legalną projekcję filmu poza kinem i domem

Jakie korzyści zyskujesz z licencjefilmowe.pl?

 • kompleksowa pomoc w kwestiach prawa autorskiego
 • doradztwo w kwestii wyboru odpowiedniej licencji
 • szybkie i łatwe dopełnienie formalności
 • pewność, że Twój pokaz jest całkowicie legalny
 • pomoc w doborze repertuaru
 • szeroka gama tytułów filmowych
 • umożliwienie projekcji wydarzeń sportowych

Współpracujemy z:

 • krajowymi dytrybutorami filmowymi
 • polskimi i zagranicznymi studiami filmowymi
 • indywidualnymi twórcami
 • Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych
 • Stowarzyszeniem Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych

Informacje ogólne

Zasady użytkowania filmów oraz innych utworów chronionych określa Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W tym prawa twórcy określane są przez prawo autorskie, natomiast prawa odbiorcy przez jego prawa pokrewne.

Bez licencji możemy korzystać z filmów dostępnych w sklepach lub wypożyczalniach na nośnikach wideo, takich jak płyty DVD i Blu-Ray, w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Na każdym egzemplarzu danego utworu znajduje się informacja o tym, jak można go używać. Jeżeli jednak chcemy wykorzystać utwór na innym polu eksploatacji niż ten wskazany na okładce, np. zorganizować pokaz dla większej liczby widzów, publicznie odtworzyć film, opierając się na kryteriach dozwolonego użytku publicznego wymagane jest zezwolenie jego właściciela. Wiąże się z tym kilka formalności i tu wychodzimy Wam naprzeciw!

Zazwyczaj prawa autorskie utworów audiowizualnych przysługują ich producentom. Oznacza to, że właśnie ich zgoda potrzebna jest do publicznego wyświetlenia filmu. Takie licencje są zwykle płatne. Stanowią wynagrodzenie za koszty poniesione podczas produkcji. Nabycie licencji odbywa się poprzez dystrybutora, od którego zależne są ich ceny (przedział jest bardzo szeroki, w celu wyceny prosimy o kontakt). Do wartości licencji dochodzą opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ), które obejmują dodatkowe wynagrodzenie dla współtwórców i artystów-wykonawców.

W wąsko określonych przypadkach placówki naukowe i oświatowe mogą korzystać z filmów bez licencji i opłat. Odbywa się to w ramach realizacji celów dydaktycznych lub badań własnych. Oprócz tego z formalności zwalniają prawo cytatu oraz wspomniany już dozwolony użytek publiczny.

Jeżeli nie masz pewności czy w przypadku planowanej przez Ciebie projekcji wymagana jest licencja, odwiedź sekcję Q&A lub napisz do nas!. Jeżeli jesteś pewien i chcesz urządzić własny pokaz filmowy - zapraszamy do kontaktu.

Q & A

Jakie okoliczności zwalniają mnie z obowiązku zakupu licencji?
Jakiej wysokości są koszty licencji?
Czy posiadanie licencji zwalnia mnie z dodatkowych opłat za organizację pokazu?
Co oznaczają skróty SFP – ZAPA i OZZ – ZAIKS?
Kiedy dochodzi do naruszenia praw autorskich?
Jakie są konsekwencje nielegalnego publicznego odtwarzania filmów?
Czy do organizacji pokazu mogę używać linków z sieci, np. z YouTube lub stron typu cda.pl?
Czy potrzebuję licencji, jeżeli organizowany pokaz filmowy będzie zamknięty?
Czy potrzebuję licencji, aby zorganizować projekcję filmu dla społeczności lokalnej?
Czy do projekcji filmów w ramach Koła Filmowego potrzebuję licencji?
Jak wyglądają kwestie prawne w sprawie odtwarzania filmów w ramach zajęć szkolnych lub na uczelni?
Czy jako nauczyciel mogę przeprowadzić dla uczniów legalną projekcję filmu poza szkołą bez konieczności zakupu licencji?
Jak wyglądają kwestie prawne w sprawie organizacji na uczelni Nocnego Maratonu Filmowego?
Czy organizacja wieczorów filmowych w restauracji wymaga zakupu licencji?
Czy ośrodek kultury może organizować legalne pokazy bez wykupionych licencji?
Czy muszę nabyć licencje, aby założyć prywatny klub filmowy?
Czy mogę zorganizować legalny pokaz bez zakupu licencji, jeżeli wstęp na wydarzenie jest bezpłatny?
Czy mogę wykorzystać filmy oznaczone jako „public domain” do legalnego pokazu bez zakupu licencji?
Czy szkoła może zorganizować pokaz filmowy, w którym uczestniczyć będą osoby spoza placówki bez konieczności zakupu licencji?
W jakich warunkach muzeum może zorganizować projekcje filmów tak, by były w pełni legalne?
Czy uzyskanie zgody na wyświetlenie jest możliwe tylko w odniesieniu polskich, czy obejmuje również filmy zagraniczne?

Niniejszy poradnik został stworzony w celu informacyjnym i nie ma charakteru porady prawnej.

W przypadku innych pytań zapraszamy do kontaktu!

Kontakt


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Fundacja Rozwoju Kinematografii w 2022 r. realizowała projekt "Naprawa dachu Pawilonu Kultury - Miejsca Aktywności Lokalnej na Pradze Południe" dzięki wsparciu w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego